Julie van der Vaart

Julie van der Vaart
Beyond Time, 2016-heden

Voor haar derde deelname aan het IPFL grijpt Nederlands fotografe Julie van der Vaart terug naar het onderwerp van het menselijk lichaam. In haar eerdere projecten Le Sentiment de l’Éphémère (2013-2014) en Spleen (2014) richtte zij zich op de persoonlijke noties van verlies en vluchtige momenten in het leven en op meer universele concepten van vergankelijkheid en melancholie, waarbij de representatie van het lichaam al een grote rol speelde. Beyond Time omvat nieuwe analoge beelden die het product zijn van experimenten met chemicaliën in de doka met haar eigen eerdere werk. Geïnspireerd door het concept van denkbeeldige tijd, het non-lineaire verloop van hoe we tijd ervaren (in tegenstelling tot het lineaire verloop van de werkelijke tijd), toont Van der Vaart het object van het menselijk lichaam zwevend in de kosmos. Het lichaam lijkt zowel te verschijnen als te verdwijnen in de ruimte tot iets wat tastbaar maar tegelijkertijd ongrijpbaar is geworden. Ze behandelt zowel het gerepresenteerde naakte lichaam als de beelden op zich als objecten die veranderlijk zijn in hun materialiteit, die onderhevig zijn aan het verstrijken van de tijd. Op deze manier reflecteert Van der Vaart op een bewustzijn van onze relatie tot de tijd, de tijd die altijd door zal gaan maar waarvan we de snelheid van het verstrijken niet altijd kunnen bevatten.

Julie van der Vaart (1988, NL) studeerde in 2013 af aan de Luca School of Arts in Genk, BE, en heeft recentelijk haar residentie afgesloten aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht.
www.julievandervaart.com