Samuel Otte

Samuel Otte
De Val, 2016

Voor zijn project De Val – mijn vader, het geloof en ik werd Samuel Otte gestuurd door de vraag: hoe kan ik contact maken met mijn gelovige vader, die op zijn sterfbed met zicht op de hemel een geloofsstrijd voert? Otte onderzoekt de betekenis van het Protestants Orthodoxe geloof in relatie tot wie zijn vader was, wie hij voor zijn vader was en wie hij nu is: een afvallige, seculiere man. Het geloof creëerde een scheiding tussen Otte en zijn vader, omdat het een hemel belooft voor gelovigen die de juiste levensweg bewandelen, maar de hel belooft voor wie niet gelooft. Voor Otte zou een emotionele binding met zijn vader betekenen dat zijn vader zijn kijk op het leven zou kunnen begrijpen. Het zou zijn vaders geloof echter te veel aan het wankelen hebben gebracht, iets wat hij niet kon verdragen zo vlak voor zijn dood.

Het onderzoek van Otte resulteert in een biografie van een familiegeschiedenis die begint bij zijn overgrootvader – een van de oprichters van de Gereformeerde Gemeenten – en via zijn grootvader en zijn vader eindigt bij hemzelf, hij die afscheid nam van het Christelijke geloof. Het volledige project omvat een multimedia-installatie van een boek en drie films, waarin Otte onderzoekt hoe hij zich alsnog zou kunnen verbinden met zijn vader.

Samuel Otte (1980, NL) studeerde in 2016 af aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag.
www.samuelotte.nl