Tim Meijer

Tim Meijer
Garzweiler II, 2016

Garzweiler is een bruinkoolmijn in Duitsland, dichtbij de grens met de provincie Limburg. In dit grote gebied is de aarde opengescheurd en is een enorme krater ontstaan. De bruinkoolwinning in dit gebied zal doorgaan tot het jaar 2044. Tim Meijer is gefascineerd door de transformatie en het verval dat het landschap heeft ondergaan als gevolg van dit proces. Omringende dorpen worden door de mijn opgeslokt en langzaam maar zeker verlaten. Meijers beelden van het gebied gaan over herinnering en achtergelaten plekken, die hij weer tot leven wil brengen. Het idee dat dit gebied over 28 jaar verdwenen zal zijn, fascineert hem.

De serie Garzweiler II omvat zowel beelden van de mijn als beelden van verlaten straten in omringende dorpen en verlaten achtertuinen en interieurs van verlaten huizen. De beelden stralen een stille en kalme sfeer uit, omdat er geen menselijke activiteit op te ontdekken valt. De foto’s zijn esthetisch zonder afbreuk te doen aan het beladen onderwerp.

Tim Meijer (1990, NL) studeerde in 2016 af aan AKV|St. Joost in Breda.
www.timmeijerfotografie.nl