Chan Hong Yui Clement

Chan Hong Yui Clement
Z-Axis, 2014-heden

In de serie Z-Axis vestigt fotograaf Chan Clement de aandacht op Hong Kong, een stad gelegen in een bergachtig gebied. Door het gebrek aan natuurlijk gevormd vlak land is de stad niet gebouwd vanuit een strak rastersysteem – een stedenbouwkundige methode zoals terug te vinden is in vele andere steden in de wereld, waaronder New York. Volgens de Hong Kong Planning Department ligt ongeveer 47% van de stad boven 100 mPD (100 meter boven Principal Datum, oftewel 98,77 meter boven zeeniveau). Dit heeft tot gevolg dat bijna de helft van de stad is gebouwd op hoogland en resulteert in een methode die ook wel aangeduid wordt als een “multi-level urban design” .
In Z-Axis documenteert Chan dit type stedenbouw op meerdere niveaus in Hong Kong. Z-as verwijst in de wiskunde naar de diepte van een object in een driedimensionaal coördinatenstelsel. In zijn beelden toont Chan de deviatie en het verschil in hoogte tussen de toppen van de torenflats en de dieptes van de stedelijke valleien waar winkels, markten, wegen en bouwplaatsen gelegen zijn. Door het stadlandschap van Hong Kong te bekijken langs de Z-as, biedt Chan meer inzicht in de manier waarop de topografische factor impact heeft op het leven van de inwoners van Hong Kong en in de manier waarop de stad verandert in een poging zich aan te passen aan de natuurlijke omgeving.

Chan Hong Yui Clement (1992, HK/GB) studeerde in 2015 af aan de Savannah College of Art and Design, VS, en woont en werkt momenteel in Hong Kong.
www.holditorloseit.com