Cécile Verburg: het Singelpark x IPFL

Dit jaar vindt het International Photo Festival Leiden plaats in het Singelpark. Cécile Verburg is actief lid van de Stichting Vrienden van het Singelpark. Zij sloot zich bij de stichting aan omdat ze graag iets voor de stad Leiden wilde betekenen. Als kunsthistorica zet Verburg zich naast groen ook in voor kunst. Wij spraken haar over het Singelpark, kunst en de samenwerking met het IPFL.

Het Singelpark: een succesvolle samenwerking

Het Singelpark in Leiden is een kilometerslang park dat is ontstaan dankzij een samenwerking tussen burgers en de gemeente. Volgens velen is het park een groot succes: het won de allereerste LoopAward en trekt grote aantallen bezoekers. Cecile Verburg: “Het Singelpark is oorspronkelijk een burgerinitiatief uit 2012 waarbij de gemeente later is aangehaakt. Het verbindt alle parken van Leiden tot het langste aaneengesloten stadspark van Nederland: 6,3 km. Het Singelpark bestaat uit negen parkdelen, ieder met een eigen thema. Voor de realisatie zijn vijf nieuwe bruggen aangelegd. De Singelparkroute loopt ook door wijken heen, welke wij vergroenen. Aan een paar delen wordt momenteel nog gewerkt.”

Verburg is nauw betrokken bij het onderhoud en de ontwikkeling van het Singelpark. Zo werkt ze wekelijks met een groep vrijwilligers in het Huigpark. “Als vrijwilligers houden we ons bezig met verschillende taken: het onderhouden van de perken, het opruimen van afval, het ophangen van nestkastjes, insectenhotels en bijenzandbakken én het verzorgen van de biodiversiteit door het aanplanten van veel soorten. Ook hebben we in samenwerking met Herman Vermey van Boom en Staal zitelementen gemaakt van hout.” Verburg hielp bovendien mee aan het ontwerp van de fruittuin en de beplanting van de Pilgrimstuin bij Erfgoed Leiden. “Vanuit deze tuin vertrokken de Pilgrims naar Amerika. Er staat een Pilgrimsbeeldje en er ligt een steen met de namen van de Pilgrims.” Een historische plek.

Kunst en fotografie in het Singelpark

“Geschiedenis, groen en kunst gaan goed samen in het Singelpark”, vertelt Verburg. Tijdens de coronapandemie maken duizenden mensen gebruik van het park. Doordat het Singelpark zo veel mogelijk verschillende vormen van kunst stimuleert, komen veel mensen hier tijdens hun rondje Singelpark mee in aanraking.

Met de werkgroep Kunst in het Singelpark (KiS) maakte Cecile Verburg een beeldententoonstelling in het park. De beelden blijven voor drie jaar op de locatie staan. Kunstenaars en Vrienden van het Singelpark kozen samen de plekken voor de beelden in de

diverse parken. Verburg: “We wilden geen permanente beelden, omdat het park dan direct vol zou komen te staan. Bovendien willen we verschillende kunstenaars de gelegenheid geven nieuwe beelden te maken.”

Naast het tentoonstellen van beelden, staat het Singelpark ook open voor het tentoonstellen van andere kunstuitingen; bijvoorbeeld muziek, dans, theater en fotografie. Het initiatief van het International Photo Festival Leiden sluit hier goed op aan. “We hopen dat er nog een grote variatie aan kunstuitingen in het Singelpark zal volgen.”