Saskia Aukema

Winnaar IPFL 2017-2018

En het water was een muur

En het water was hun een muur aan hunne rechter- en linkerzijde.
Exodus 14:22

De Joodse eroev van Amsterdam

Om Amsterdam loopt een grens die niemand kent, maar die wortelt in een eeuwenoude geschiedenis: de eroev. Binnen die grens is het orthodoxe Joden toegestaan spullen te vervoeren op Sabbat – iets wat zonder grens niet is toegestaan. Volgens de Joodse wet kan water dienen als een muur om het ‘draaggebied’ te ontsluiten. 

Het documenteren van de 75-kilometer-lange watergrens was een bijna transcedente ervaring: wie zijn hoofd buigt over de kades en grachten, ziet nieuwe werelden ontstaan, en het zwarte water lijkt inderdaad op te rijzen als een muur. 

in nauwe samenwerking met Richard Bank; in opdracht van het Stadsarchief Amsterdam; zie ook https://enhetwaterwaseenmuur.nl/.