Interview met Philippien Noordam

Op 1 december 2019 sloot de aanmelding van het International Photo Festival Leiden (IPFL 2020). Ruim honderd fotografen uit heel Europa hebben hun werk ingestuurd. Nu ligt de bal bij de jury van het IPFL. De jury heeft dit jaar een nieuwe voorzitter: Philippien Noordam. Zij neemt het stokje over van Wim van Sinderen. Graag stellen wij haar aan u voor.  

Wie ben jij en wat doe jij?
“Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken ben ik als senior adviseur verantwoordelijk voor het aankopen en het beheer en behoud van de kunstcollectie. Deze kunstcollectie bestaat uit 12.000 objecten verspreid over 300 Nederlandse ambtswoningen en ambassades over de wereld en het departement in Den Haag. De collectie is uiteenlopend. Van oude meesters, antiek, kunstnijverheid tot de Nederland hedendaagse kunst met een nadruk op de fotografie. Daarnaast geef en begeleid ik met regelmaat kunstopdrachten bij bouw of verbouw van de diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland.
Een brede kennis van de kunsthistorie en van de kunstmarkt is een noodzaak. Vanuit het vakgebied wordt er verwacht dat er bruikbare en goed afgestemde beleidsbijdragen en adviezen op een hoog vaktechnisch niveau worden geleverd. Waarbij er op uitvoerend niveau voornamelijk projectmatig wordt gewerkt, zelfstandig of in andere gevallen, in nauwe samenwerking met (interieur)architecten. Met als eindresultaat een nieuwe kunstcollectie, de voltooiing van een kunstopdracht of controle van de conditie en aanwezigheid van een kunstcollectie op een ambassade of residentie.”

Hoeveelste IPFL is dit voor jou?
“De tweede keer. Vorige keer was ik jurylid.”

Wat vind je goed, leuk aan het IPFL? Wat vind je van het niveau van voorgaande edities?
“Wat ik leuk vindt aan het IPFL is dat het zich richt op de net afgestudeerden. Het sluit aan op de thematiek van Leiden “Stad van ontdekkingen”. Niet weer het zogenaamde jonge talent dat in veel gevallen aan een leeftijd wordt gekoppeld tot en met 40 jaar, maar mensen ongeacht leeftijd en niet langer dan vijf jaar afgestudeerd. Dit biedt weer een ander perspectief. Mensen zijn in die fase nog zoekend naar een eigen handschrift maar dit begint zich wel te zetten. Dit hoop je te kunnen ontdekken. Ook het feit dat de er gevraagd wordt zelf een serie van vier foto’s samen te stellen vind ik een interessante vraag. De samenstelling van een serie verklapt ook veel over het vermogen het eigen werk goed te kunnen beoordelen. Er wordt gevraagd om het maken van keuzes. Dit kan de jury ook veel inzicht bieden in de stappen die gemaakt worden.”

In januari gaat de jury voor IPFL 2020 aan de slag. Heb jij hiervoor al plannen gemaakt? Waar ga jij samen met de andere juryleden vooral op letten bij de selectie van de 20 fotografen voor de buitenexpositie én de jurywinnaar?
“Het antwoord is verre van origineel, maar de originaliteit en eigenheid zullen zeker een rol spelen. Het beeld moet iets toevoegen aan het grotere geheel, onderscheidend zijn en nieuwsgierigheid opwekken. Maar ook de aangeleverde serie moet consistent zijn en versterkend werken. Tenslotte moet de overtuiging worden gevoeld dat we hier te maken hebben met een doorgaande ontwikkeling na het beëindigen van de studie.”

Is er nog iets dat ik niet heb gevraagd, wat jij graag met ons wilt delen?
“Het internationale karakter kan wellicht meer gekaderd worden en daardoor beter worden uitgevraagd. Je zou hierbij kunnen denken aan een ‘focusland” per editie en daarbij een jurylid uit dit betreffende land aan de jury toevoegen. En wat mij betreft zou het prijzengeld ook omhoog mogen doordat een sponsor zich aan de prijs verbindt. ‘