Fotokijkdag ‘Tussen Kunst en Kiek’

UBLPKL_F_G_519-2 1024x800

Foto van Isaël David Kiek

Het IPFL organiseert samen met de Universiteit Leiden op zaterdag 24 oktober 2015 een Fotokijkdag ’tussen Kunst en Kiek’. Iedereen die in het bezit is van mogelijk bijzondere oude foto’s (uiterlijk in 1945 gemaakt) kan langs komen om deze voor te leggen aan deskundigen. Dit levert zowel voor de eigenaren van de foto’s als voor de Universiteit Leiden nieuwe kennis over historische foto’s op. De eigenaren krijgen ook een schatting van de geldelijke waarde van hun foto’s.

Praktische informatie en aanmelden.

Particuliere foto’s worden publieke kennis

Heeft één van uw voorouders in de 19e eeuw in Leiden gestudeerd en bestaan er nog studenten- of groepsfoto’s uit die tijd? Heeft u bijzondere foto’s of albums op zolder gevonden? Eenieder die denkt bijzondere historische foto’s in huis te hebben (uiterlijk in 1945 gemaakt), kan deze voorleggen op de Fotokijkdag op zaterdag 24 oktober 2015 in de ‘Oude UB’ in Leiden. Daar worden de foto’s beoordeeld door deskundigen: Flip Bool, fotohistoricus, Maartje van den Heuvel, conservator fotografie van Universiteit Leiden, en Willem Diepraam, erkend taxateur voor fotografie. “De eigenaren hoeven foto’s niet achter te laten en kunnen ze meteen weer meenemen”, aldus Van den Heuvel. “Wanneer we interessante fotografie aantreffen, wordt deze – bij goedkeuren van de eigenaar uiteraard – ter plekke gescand en wordt de informatie erover genoteerd. De bezitters leren zo meer de achtergrond en waarde van hun foto’s, en door de digitale reproductie en de beschrijving wordt de publieke kennis over fotografie in Nederland vergroot. Zo worden meerdere doelen in één klap bereikt.”

Op zoek naar kiekjes van Israël Kiek

Behalve op bijzondere historische foto’s in het algemeen, hoopt Universiteit Leiden zicht te krijgen op foto’s van Israël David Kiek (1811-1899) die in particulier bezit zijn. Kiek was een fotograaf met een studio in Leiden, die studenten en het Leidse studentenleven fotografeerde. Het Nederlandse woord ‘kiekje’ is naar hem vernoemd. Tijdens de Fotokijkdag zal in de ‘Oude UB’ tevens een kleine tentoonstelling over Israël David Kiek en het Leidse studentenleven te zien zijn.

Rijke fotocollectie ingezet voor onderwijs en onderzoek

Universiteit Leiden bezit de oudste en museaal gezien één van de meest bijzondere fotocollecties van Nederland. Van de vroegste daguerreotypieën en zoutdrukken van de Franse en Britse uitvinders van de fotografie tot zeer recente inkjet-prints van Erwin Olaf – alle technische en artistieke wendingen van het fotografisch medium zijn in deze collectie vertegenwoordigd. Dit publieke erfgoed wordt beheerd in de Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden. Samenhangend met deze collectie vindt in Leiden academisch onderzoek en onderwijs plaats, dat binnen Nederland het meest in de geschiedenis van de fotografie is gespecialiseerd.