De aanmelding is nu gesloten!

submissionsclosedstampDe aanmelding voor het Internationaal Fotofestival Leiden 2015 is nu officieel gesloten. Bedankt voor jullie prachtige inzendingen!

De inzendingen zijn afkomstig uit meer dan 10 Europese landen en het wordt een zware dobber voor onze jury om de 20 deelnemers voor het Festival te selecteren. De geselecteerde fotografen krijgen in de eerste week van juli bericht!

Mocht je nog moeten betalen:

De festivalbijdrage (€10) graag voor 14 juni overmaken op IBAN NL89 INGB 0000 6526 83 ten name van Stichting Talentvolle Fotografen, o.v.v. ‘Festivalbijdrage + Je volledige naam’. Je inschrijving is pas definitief als we je bijdrage hebben ontvangen. Bij terugtrekking of diskwalificatie wordt het geld niet teruggestort! Lees dus de wedstrijdvoorwaarden goed door.