Resultaten Educatieproject geëxposeerd tijdens Kinderechtenweek

Expo kinderrechten 1024x800De fotoseries die scholieren deze zomer in het kader van het Educatieproject van het Internationaal Fotofestival Leiden hebben gemaakt, worden deze week vertoond in het Kinderrechtenhuis. Op de fotozuilen van het IPFL op de Hooglandse Kerkgracht is bovendien een tijdelijke tentoonstelling over 500  jaar Kinderrechten te zien.

Aanleiding voor dit alles is de Kinderrechtenweek (17-21 november), een project van de Gemeente Leiden in samenwerking met UNICEF Nederland en de Universiteit Leiden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Het IPFL draagt hier dus op 2 manieren haar steentje aan bij.

Het Educatieproject omvatte een fotoworkshop rond het thema ‘Kunst en Vrijheid van Meningsuiting’ door professionals van Dropstuff, die op middelbare scholen in de regio is aangeboden. Dit was een groot succes. Zo’n 90 leerlingen hebben kennis mogen maken met de wondere wereld van de fotografie. De scholieren leerden over de kracht van fotografie, door middel van voorbeelden uit het dagelijks leven. Daarna mochten ze zelf aan de slag met camera’s. Het doel was om een maatschappelijk thema, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, uit te beelden in een opeenvolgende serie foto’s.

De scholieren werkten in groepjes met de camera’s. Elk groepje koos voor een ander thema: bijvoorbeeld pesten, geweld in videogames en natuurbescherming. In dat laatste voorbeeld ketenden de scholieren zich vast aan een boom, om zo te illustreren hoe vrijheid van meningsuiting ingezet kan worden voor natuurbehoud.

De fotoseries van de scholieren zijn gedurende het fotofestival getoond op het Urban Screen op het Stadhuisplein, en dus nu opnieuw tijdens de Kinderrechtenweek. Zo staan de fotoseries van de scholieren extra lang in de schijnwerpers – en dat verdienen ze ook!