Toekenning Culturele ANBI

anbi_drukwerk_voorbeeldStichting Talentvolle Fotografen heeft per 3 juni 2014 het officiële keurmerk culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de Belastingdienst toegekend gekregen. Donateurs van een culturele ANBI kunnen sinds 2012 bij hun belastingaangifte gebruik maken van een extra giftenaftrek.

Het culturele ANBI-keurmerk wordt toegekend aan goedgekeurde culturele instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals, architectuurcentra.

Giftenaftrek

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Bron: Belastingdienst